W dobie rosnącej konkurencji w sektorze produkcji rolnej, warto zastanowić się nad przekształceniem własnego gospodarstwa w gospodarstwo ekologiczne.

Zarówno światowe jak i polskie trendy wskazują na coraz większe zapotrzebowanie na tzw. ”zdrową żywność”. Mimo, iż nawyki żywieniowe w naszym kraju wciąż jeszcze bardzo odbiegają od nawyków społeczeństw zachodnich – np. zachodniej Europy – rosnąca popularność żywności ekologicznej wśród polskich konsumentów powoduje, że jej produkcja jest bardzo perspektywiczna.

Aby gospodarstwo mogło zostać zaliczone do gospodarstw ekologicznych, należy spełnić następujący warunek:

Po zdecydowaniu się na rozpoczęcie działalności w ekorolnictwie pierwszym krokiem jest zgłoszenie tego faktu do jednego z podmiotów posiadających akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji) oraz upoważnienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wydawania certyfikatów i przeprowadzania kontroli. W trakcie takiej kontroli jednostka certyfikująca przeprowadza m.in. badanie gleby mające na celu sprawdzenie jej jakości, oceniane są warunki w jakich trzymane są zwierzęta, sprawdzane jest używanie zabronionych środków ochrony roślin etc. Gospodarz decydujący się na uprawę ekologiczną musi liczyć się z corocznymi ,obowiązkowymi  kontrolami ,potwierdzającymi przestrzeganie ustalonych norm i zasad ,a sam certyfikat, uprawniający do sprzedawania własnych produktów ze znakiem „produkt rolnictwa ekologicznego”, wydawany jest średnio po dwóch latach od pierwszej kontroli.

Czy warto inwestować w produkcję zdrowej żywności? Z pewnością tak. Coraz większe zwracanie uwagi, nie tylko na to ile, ale również na to co jemy, a także rosnący strach przed żywnością modyfikowaną genetycznie sprawia, że ten rodzaj wytwarzania produktów spożywczych będzie się, z każdym rokiem, cieszył większym zainteresowaniem i popyt na eko żywność wkrótce  znacznie wzrośnie.