Większość burz tworzy się w trzech etapach: stadium cumulus, gdy tworzą się chmury burzowe, stadium dojrzałe, gdy burza jest w pełni ukształtowana, a następnie ma miejsce etap rozproszenia, gdy burza słabnie i rozprasza się. Jeśli chcesz bardziej szczegółowo wiedzieć jak powstaje burza – czytaj dalej.

Jak powstaje burza: etap pierwszy i pośredni

Kiedy ciepłe, wilgotne powietrze unosi się w górę – w atmosferze mogą tworzyć się obłoki zwane cumulusami. Wilgoć w powietrzu skrapla się, a sama chmura będzie rosnąć dopóki ciepłe powietrze z dołu będzie nadal przybywać.

Istnieje kilka sposobów tego, jak powstaje prąd wstępny ciepłego, wilgotnego powietrza. Czasem powietrze jest wypychane w górę przy frontach pogodowych, gdzie zderzają się ciepłe i chłodne masy powietrza. Częściej jednak prądy wstępujące tworzą się tylko dlatego, że ciepłe powietrze wznosi się ku górze. Powietrze w pobliżu gruntu nagrzewa się w ciągu dnia, ponieważ energia ze Słońca ogrzewa ziemię, która następnie ogrzewa powietrze. Ogrzane powietrze unosi się wyżej w atmosferze, ponieważ ciepłe powietrze ma mniejszą masę niż chłodne powietrze, dzięki czemu jest lżejsze.

Gdy chmura cumulusów nadal rośnie, maleńkie kropelki wody w niej również rosną proporcjonalnie razem z dodawaniem większej ilości wody z podnoszącego się powietrza do kropelek. Chmura zaczyna być ciemniejsza i szara, a same kropelki, które tworzą chmurę, stają się ciężkie. Zaczynają spadać przez chmurę, gdy wznoszące się powietrze nie może ich już zatrzymać.

Tymczasem chłodne suche powietrze spływa w dół w obłoku, zwane prądem zstępującym, ciągnąc wodę w dół w postaci deszczu. Wraz z prądem wstępującym, prądem zstępującym i deszczem, mamy już do czynienia z chmurą cumulonimbus.

Jak powstaje burza z piorunami?

Ruchome powietrze w chmurze gromadzi ładunki elektryczne, gdy przesuwa się obok innego powietrza. Nagromadzenie się ładunków elektrycznych tworzy błyskawice i grzmoty. Sam grzmot to dźwięk, który pojawia się już po uderzeniu, ponieważ dźwięk porusza się wolniej niż światło.