Menedżer firmy zarządza codziennymi sprawami firmy lub konkretnego działu. Jest jakby osobą stojąca pomiędzy zarządem a pracownikami. Musi on mieć konkretne umiejętności, które pozwolą mu realizować cele firmy.

Od podszewki

Przedsiębiorcy cenią sobie dobrych menedżerów i jakby sami ich kreują. Pierwszym krokiem jest wdrożenie danej osoby w specyfikę działania firmy i poszczególnych działów. Osoba, która ma kierować zespołem pracowników, musi wiedzieć czym się zajmuje firma, jakie ma protokoły postępowania w określonych sytuacjach, co jest jej niezbędne do dobrego funkcjonowania i jakie są jej cele na najbliższy czas. Dobrze, jeśli menedżer, zanim obejmie stanowisko kierownicze sam popracuje jak pracownicy, którymi będzie kierować. Takie poznawanie firmy od podszewki jest najlepszym sposobem szkolenia przyszłego menedżera.

Szkolenia dla menedżerów

Dobrym pomysłem ciągle praktykowanym przez firmy jest doszkalanie swoich pracowników w tym menedżerów. Na rynku jest dostępne całe mnóstwo tego typu kursów. Najpierw, należy określić jakie umiejętności nowy kierownik powinien uzupełnić i rozwinąć. Szkolenia dla menedżerów po pierwsze rozwijają umiejętność zarządzania ludźmi. Jeżeli menedżer będzie miał utrudniony kontakt z załogą, nie będzie potrafił się z nią porozumieć, to w żaden sposób nią nie pokieruje. Menedżer powinien także potrafić wyznaczyć cele krótko i długoterminowe, które będą zgodne z założeniami firmy i będą przybliżać zespół do celu. Ważnymi umiejętnościami są tutaj planowanie, rozdzielanie pracy, koordynacja działań. Szereg umiejętności interpersonalnych jest niezbędny do motywowania poszczególnych członków zespołu i pomocy w ich rozwoju zawodowym. Dobry menedżer potrafi zachęcić pracowników do wysiłku, który im się opłaci, potrafi pchnąć swoich podwładnych w stronę samorozwoju i zwiększania kompetencji.

Menedżerem trzeba się urodzić

Są osoby stworzone do zarządzania i takie, które nigdy się tego nie nauczą. Wybór osoby, która ma zostać menedżerem firmy, powinien być dobrze przemyślany. Czasem, pracownik, który doskonale spełnia swoje obowiązki, nie będzie w stanie zarządzać zespołem. Szkolenia dla menedżerów są bardzo pomocnym narzędziem dla rozwoju pracownika, należy jednak pamiętać, że nie każdy się do tego nadaje.