W procesie cywilnym bardzo istotnym źródłem dowodowym są świadkowie. Jednak obowiązujące przepisy wskazują na pewne wyłączenia, które polegają na zakazie zeznawania w charakterze świadków przez konkretne podmioty. Kto nie może być świadkiem w procesie cywilnym?

Osoby, które nie mogą być świadkami w postępowaniu cywilnym

Czasami bycie lub niemożność bycia świadkiem jest powodem wielu komplikacji. Wiele osób poszukuje w takich przypadkach pomocy ze strony specjalistów. Można to zaobserwować, spoglądając w wyszukiwarkę Google na częstotliwość wpisywania takich fraz, jak np. „kancelaria adwokacka Gniezno – świadek w postępowaniu”.

Warto jednak wiedzieć, że przyczyny wyłączające możność bycia świadkiem Sąd bierze pod uwagę z urzędu, natomiast przesłuchiwanie wskazanych osób o charakterze świadka stanowi uchybienie procesowe, które może oddziaływać na wynik sprawy. Świadkami w postępowaniu cywilnym nie mogą być:

  • Współuczestnicy jednolici;
  • Osoby niezdolne do komunikowania swoich spostrzeżeń lub spostrzegania;
  • Przedstawiciele ustawowi osoby oraz stron, które mogą być przesłuchane w charakterze strony jako organizacja mająca zdolność sądową lub inny organ osoby prawnej;
  • Urzędnicy i wojskowi, którzy nie zostali zwolnieni od zachowania w tajemnicy danych niejawnych o klauzuli „poufne” lub „zastrzeżone”, jak i również osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy Prokuratorii Generalnej rzeczypospolitej Polskiej, gdy ich zeznanie miałoby być połączone z jej naruszeniem.

Czy dziecko może występować w roli świadka?

Warto nieco bardziej sprecyzować co oznacza niezdolność do komunikowania swoich spostrzeżeń i spostrzegania. Może to być związane ze stanem chorobowym, narkomanią, wiekiem lub alkoholizmem. Głównie chodzi tutaj o osobach psychicznie chorych, dotkniętych zaburzeniami psychicznymi, a także o dzieci. Trzeba podkreślić, iż osoby te nie mogą zeznawać w przypadkach, w których niezdolność jest faktyczna i aktualna w konkretnym czasie. Można więc przesłuchać świadka, którego dotknęły zaburzenia psychiczne np. w czasie remisji choroby. Co do dzieci sytuacja klaruje się nieco inaczej. Wprowadzono zasadę, według której małoletni, którzy nie ukończyli siedemnastu lat, nie mogą być przesłuchiwani jako świadkowie zdarzenia.