Każdy wie, jak ważna jest motywacja do działania. Nie tylko w codziennym życiu, ale także w biznesie czy sporcie. Bez tego czynnika nie da się wiele osiągnąć, a jeśli już, to efekty będą niestety mizerne.

Cechy dobrego menedżera

Wydawać by się mogło, że dobremu menedżerowi wystarcza zdolności przywódcze i organizacyjne. Nie jest to jednak prawdą, co się weryfikuje bardzo często w działalności niejednej firmy. Dobry szef powinien znać się na spychologii biznesu, brać udział w wykładach motywacyjnych i organizować je dla swoich współpracowników. Owszem, umiejętności sprzedażowe czy negocjacyjne są w cenie, ale kiedy menedżer dba tylko o siebie, zapominając o innych w drodze do sukcesu, wtedy efekty jego pracy nie będą na pewno zadowalające. Teraz czy w przyszłości. Praca przyniesie owoce, jeśli szef pociągnie ludzi do wzrostu i wspólnie będą dążyć do wyznaczonego celu.

Wykład motywacyjny

Wykład motywacyjny może mieć bardzo różnorodną tematykę, zależnie od prelegenta i placówki, w której się odbywa. W przypadku biznesu mogą to być tematy związane z wybitnymi liderami i ich projektami, świadomością biznesową i strategiczną, nietypowymi przypadkami strategii sprzedażowych czy z motywacją kadry pracowniczej. Można podejmować różne rozważania i naświetlać je na podstawie ciekawych przykładów z życia wziętych. Najciekawsze są właśnie takie wykłady, oparte na story-tellingu, ponieważ najbardziej przekonywający jest ktoś, kto czegoś dokonał i dzieli się słuchaczami swoją wiedzą. Mówi o sukcesach, porażkach, sposobach wyjścia na przysłowiową prostą.  Każdy wykład motywacyjny daje szansę na pogłębienie wiedzy z różnych obszarów, ponieważ są one często interdyscyplinarne.

Po co takie szkolenia?

Wykład motywacyjny jest bardzo potrzebny, zarówno menedżerowi, jak i współpracownikom. Dzięki takim spotkaniom ludzie nabierają więcej sił do pracy i wykonują ją później z większym zaangażowaniem. Zwiększa się wewnętrzne poczucie satysfakcji z tego, co robią i poczucie odpowiedzialności za swój ą rolę, jaką mają do wykonania w firmie. Budzi się w nich motywacja do osiągania konkretnych celów i potencjał, często głęboko ukryty. Dlatego więc warto inwestować w ludzi, wysyłając ich na wykłady motywacyjne.