Wróżki to osoby zajmujące się przewidywaniem przyszłości, których zadaniem często jest udzielanie porad duchowych. Niektóre wykorzystywane przez nie przedmioty, mimo, że odchodzi się od nich odchodzi,  na stałe zostały wpisane do kultury jako ich atrybuty.

Podstawowy atrybut z jakim kojarzymy ludzi posiadających magiczną moc to różdżka. Pierwsze wzmianki o różdżkach pojawiły się w Odysei Homera, gdzie czarodziejka Kirke przemienia towarzyszy Odyseusza w stado świń. W Starym Testamencie Mojżesz za pomocą pasterskiego kija ujarzmił Morze Czerwone. W dzisiejszych czasach różdżki są coraz rzadziej spotykane.

Pierwowzorem szklanej kuli była tafla wody. Jednak wróżbici za wygodniejsze uznali wykorzystywanie przedmiotu, który zawsze mogą mieć ze sobą. Tajemnicą jest to, dlaczego zdecydowali się akurat na kulę. Może  być wykonana ze szkła (jak wskazuje jej nazwa) lub z cenniejszego materiału, np. kryształu górskiego.

Jest ona pomostem pomiędzy dwoma światami. Obrazy, które się w niej pojawiają może zauważyć tylko wróżka. Wróżba taka wbrew powszechnym przekonaniom, nie wygląda podobnie do filmu. Obserwacja wymaga dużego skupienia wróżbitki oraz zadawania pytań osobie, której się wróży. Jednak pytania takie powinny być sformułowane w taki sposób, aby ograniczały odpowiedzi do tak lub nie. Aby kula mogła zacząć przekazywać obrazy, musi być naładowana energią wróżbitki. Kładzie ona w tym celu nad nią ręce lub wykorzystuje  magiczny przedmiot.  Szklane kule jednak cieszą się coraz mniejszą popularnością.

Znacznie bardziej popularną metodą wróżenia jest wykorzystanie magicznych kart. Jego najbardziej popularną formą jest stawianie Tarota, którego prawdopodobnym miejscem powstania są Włochy w okresie renesansu. Tarot tworzy 78 kart, z czego 22 składają się na Wielkie Arkana stanowiące zbiór kształtowanych przez ludzkość archetypów. Pozostałe karty to Małe Arkana, które koncentrują się na wydarzeniach życia codziennego. Przypominają one zwykłą talię kart. Różnicą jest brak asa i rozszerzenie figur o Rycerza. Sam tarot pozwala określić w którym momencie życia się znajdujemy. Pokazuje możliwości, które mogą się przed nami pojawić i kierunek, który należy obrać, aby osiągnąć sukces. O skuteczności wróżenia decyduje doświadczenie doradcy życiowego.